“Dos cervezas por favor.”, but what if you have to talk to a Doc’ ?

Sure “holiday-words” are known very well, but how about explaining your illness to a doctor that doesn’t speak English or Dutch, what when you’ve got the feeling you are not understood correctly and you’re really sick.

On those occasions a little help could come in handy in helping to express yourself better to describe the symptoms. 

This is where REshape HealthTalk comes in. Both doctor/nurse and patients select sentences in their own language from an array of health(care) related discussions and it gets “translated” into one of the (at present) 10 languages. 

Validated sentences by a patented Artificial Intelligence system is used to support you in those cases, we think it can reduces even costs, by getting better and faster the acurate care.

Also you could choose to have the screen swapped when you are sitting at a table or desk. 

Now for the holidayseason we’ve lowered the price. So € 0,79 or  $ 0.99 ) so that won’t be the barriere for this barriere resolving app 😉

PS : i realy DO hope you won’t be needing it !

“van die blauwe ronde, dokter”

Kent u dat ? U komt bij de dokter of Eerste Hulp en ze vragen u of u medicijnen gebruikt en zo ja welke. “van die blauwe ronde” is op dat moment niet echt goed genoeg. 

Er blijkt nogal eens verschil te zitten tussen wat bekend is over uw medicatie en wat u daadwerkelijk gebruikt. Als u daarnaast naar niet naar uw eigen arts of ziekenhuis moet, is er (vrijwel) niets bekend over u.

Met deze app kunt u eenvoudig en snel met een iPhone de doosjes van uw medicatie scannen, de dosering invoeren en eventueel aanvullende info in het Farmaco-therapeutisch Kompas er over vinden.

Daarnaast is het mogelijk uw medicatielijst te mailen naar uw partner, kinderen, huisarts, apotheek of bijvoorbeeld ziekenhuis. U kunt naar een scan van de barcode (die de info dan gelijk uit een database haalt) ook het etiket opslaan.

Is ook handig om op vakantie de juiste medicijn-namen te kunnen laten zien.

Te downloaden via http://itunes.apple.com/nl/app/reshape-mijnmedicatie/id491110073?mt=8

U kunt ook eerst een gratis versie proberen, waarna u vanuit de app de versie kunt downloaden voor € 0,79 van waaruit u de medicatielijst kunt emailen. 

Suggesties, feedback en ideeen welkom! graag hier op de blog. Ook is een review in de app-store erg welkom.